Intake

Bij het eerste bezoek zal er een korte anamnese (voorgeschiedenis) afgenomen worden i.v.m. eventuele klachten. Maar dit is ook meteen ter kennismaking tussen cliënt en masseur. Aan de hand hiervan stellen we vast of en welk behandelplan wordt opgesteld.

Hierin leggen we vast hoe vaak, wanneer en wat er precies gaat gebeuren, zodat er voor beide kanten een duidelijk beeld is. Na de eerste behandeling zal er een evaluatie plaats vinden. Bij de opvolgende afspraken zal telkens ook voor en na de behandelingen snel en kort geëvalueerd worden, zodat ook u een duidelijk beeld krijgt van de vorderingen door de massage.

Contra-indicatie

Soms blijkt uit de intake dat er sprake is van een contra-indicatie (reden om niet te behandelen). Het is mogelijk dat ik u dan eerst doorverwijs naar uw arts of fysiotherapeut. Als u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist bent, dan kan ik u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden of aangepast dient te worden. Uw gegevens zullen, zonder uw toestemming, niet worden verstrekt aan derden.


 

Huisregels en tips

 • Voor een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw sportieve en medisch verleden (±10 min).
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan vraag ik u met deze arts te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Als er twijfels zijn over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Behandelingen kunnen voortgezet worden zodra uw behandelende arts hierin toestemt.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Mocht u een afspraak hebben gemaakt en u kunt deze niet nakomen, dan dient u dit 24 uur van te voren af te melden. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk De Hoop verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt, wordt verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Tijdens de behandeling dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn.
 • Zorg dat u niet met een volle maag komt.
 • Drink na de behandeling een aantal glazen water om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen.
 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.